Az ügyvitel általános szabályai

Az ingatlanforgalom közvetítéséről szóló törvény rendelkezéseivel („NN“ br.107/07) összhangban az EURO IMMOBLIEN d.o.o. (KFT) ingatlaniroda, Vela placa 4, 51500 Krk, MB (anyakönyvi/bejegyzési szám) 040279174, OIB (személyes azonosító szám) 41135080016 meghozza:

A MŰKÖDÉS ÁLATLÁNOS FELTÉTELEIT

A működés álatlános feltételei szabályozzák az EURO IMMOBILEIN d.o.o ingatlaniroda mint közvetítő és a megbízó (fizikai vagy jogi személy) közötti üzleti viszonyt. A közvetítésről szóló szerződés megkötésével a megbízó megerősíti hogy ismeri és egyetért az EURO IMMOBILIEN d.o.o. ingatlaniroda működési feltételeinek rendelkezéseivel.

Az EURO IMMOBILIEN d.o.o. ingatlaniroda ingatlankínálata azokon az adatokon alapul, amelyeket írásos vagy szóbeli úton kap a megbízótól – eladótól. A közvetítő meghagyja az ingatlan leírásában és árában a hiba előfordulásának lehetőségét, mely létrejöhet a hibásan megadott adatok vagy az eladás feltételeinek megváltozása miatt az eladó oldaláról, vagy annak a lehetőségét, hogy a meghirdetett ingatlan már eladásra került vagy a tulajdonos elállt az eladástól, és arról az irodát nem értesítette idejében. .
A kínálatot és az értesítéseket a fogadónak (megbízó – vásárló) bizalmasan őriznie kell és csak az EURO IMMOBILIEN d.o.o. iroda írásos jóváhagyásával adhatja át harmadik személynek. Ha a kínálatot fogadó már ismeri az ingatlant amelyet az iroda felkínált számára, köteles haladék nélkül erről az irodát értesíteni.

Az EURO IMMOBILIEN d.o.o. iroda kötelezettségei a megbízó – eladó felé:
1. megkötni a Közvetítésről szóló szerződést a megbízóval (sztandard vagy kizárólagos);
2. betekintést tenni az iratokba, melyek bizonyítják a tulajdonjogot vagy más valós jogot a szóban forgó ingatlan felett;
3. megismertetni az eladót az ingatlan piaci értékével és figyelmeztetni az esetleges jogi vagy fizikai hiányosságokra;
4. megszervezni az ingatlan megtekintését, elvégezni a szükséges munkálatokat az ingatlannak piacon történő bemutatása céljából, és meghirdetni az ingatlant oly módon ahogy azt az iroda meghatározza;
5. ha a szerződéskötés tárgya földterület, ellenőrizni a tárgyat képező földterület rendeltetését a területrendezésről szóló előírásokkal összhangban, melyek arra a földterületre vonatkoznak, és arról az érdekelt feleket értesíteni;
6. őrizni a megbízó személyes adatait és a többi adatot a megbízó megbízása szerint, mint üzleti titkot;
7. keresni a lehetőséget a közvetített ügyről szóló szerződés megkötésére az eladó és harmadik személy között és mindezt jó gazdasági szakember figyelmével;
8. értesíteni a megbízót minden körülményről amely jelentőséggel bír a szándékozott ügy szempontjából, mely ismeretes az iroda számára;
9. közvetíteni a tárgyalások során és törekedni arra, hogy létrejöjjön jogi ügylet megkötése;
10. részt venni a jogi ügylet megkötésénél (Előszerződés és Szerződés);
11. közvetíteni az ingatlan átadásánál;
12. ügyvédi irodával való együttműködés során előkészíteni az Ingatlan elővételi szerződést, az Ingatlan adás-vételi szerződést és a Bejegyzés engedélyezéséről szóló nyilatkozatot.

A megbízó – eladó kötelezettségei az EURO IMMOBIEN d.o.o. iroda felé:
1. megkötni a Közvetítésről szóló szeződést az EURO IMMOBILIEN d.o.o. irodával (sztandard vagy kizárólagos);
2. megadni az irodának az ingatlan pontos adatait, valamint bemutatni minden iratot mely a tulajdonjogot bizonyítja, azaz az ingatlan feletti jogot, mely a közvetítői ügy tárgyát képezi, lehetővé tenni az iroda számára az ingatlan fényképezését, (vagy a megegyezés szerint az irodának megküldeni a megfelelő minőségű fényképeket) és megismertetni őt minden körülménnyel mely a tárgyat képező ingatlannal kapcsolatos;
3. biztosítani az EURO IMMOBILIEN d.o.o. iroda és harmadik személy számára aki érdekelt a szerződéskötésben az ingatlan megtekintését az iroda alkalmazottjának jelenlétében;
4. értesíetni az EURO IMMOBILIEN d.o.o. irodát minden változásról mely a közvetített ingatlannal kapcsolatos, mely különösen az ingatlan leírására, tulajdonosi státuszra és árra vonatkozik;
5. kifizetni az EURO IMMOBILIEN d.o.o. irodának a províziót a megállapított teljes adásvételi ár (vagy az ingatlan jogi ügylet során megállapított értékének mellyel tulajdonost vált) 3 %-a ( három százalék) értékben, rögtön az adásvételi szerződés, előszerződés vagy más hasonló jogi dokumentum aláírását követően, az első pénzösszeg foglaló vagy vételár címén történő átvétele után. A megbízó elismeri a közvetítést, azaz az EURO IMMOBILIEN d.o.o. iroda jogot nyer a megállapodott közvetítési provízióra egészben és abban az esetben ha:
a megbízó előszerződést köt, azaz adásvételi szerződést a vásárlóval akit az iroda közvetített ki, a vevő családtagjaival vagy azzal a céggel amely a vevővel társtulajdonos vagy a vevőnek van benne befolyása,
a megbízó objektív ok nélkül eláll az eladástól miután az iroda talált szerződéskötésben érdekelt személyt.
6. ha ebben kifejezetten megállapodtak, megtéríti az EURO IMMOBILIEN d.o.o. iroda költségeit melyek a közvetítés során keletkeztek, és melyek meghaladják a közvetítés álatalános költségeit.

Az EURO IMMOBILIEN d.o.o. iroda kötelezettségei a megbízó felé:
1. Közvetítésről szóló szerződést kötni a megbízóval;
2. törekedni a megbízó számára megfelelő ingatlant találni, megmutatni azt a megbízónak és kapcsolatba hozni az eladóval aki tárgyalna vele az adásvételi szerződés (csere szerződés vagy hasonló) megkötéséről;
3. Bemutatni a vevőnek a bizonyítékot a tulajdonjogról az adásvétel tárgyát képező ingatlan felett;
4. Ügyvédi irodával együttműködve előkészíteni az Elővételi szerződést az adásvételről , az Ingatlan adásvételi szerződést és a Bejegyzés engedélyezéséről szóló nyilatkozatot;
5. Megszervezni az eladó és a vevő aláírásának hitelesítését közjegyzőnél;
6. Részt venni az adásvételi ár kifizetésénél és az ingatlan átadásánál amely alkalommal az átadásról jegyzőkönyv készül;
7. Amennyiben a megbízó meghatalmazza az EURO IMMOBILIEN d.o.o. irodát, az számára szintén:
adóbejelentést tesz az illetékes Adóhivatalnál;
rendbe rakja és átadja a szükséges összes dokumentációt a rezsiköltségeknek a vevőre történő átviteléhez;
átadni az indítványt a vásárolt ingatlan feletti tulajdonjog bejegyzéséhez a vevő nevében az illetékes Járási bíróság földhivatali osztályán.

A megbízó – vevő kötelezettségei az EURO IMMOBILIEN d.o.o. iroda felé:

A megbízó- vevő köteles a közvetítőnek megfizetni a províziót a megállapított teljes adásvételi ár (vagy az ingatlan jogi ügylet során megállapított értékének mellyel tulajdonost vált) 3 %-a ( három százalék) értékben, rögtön az adásvételi szerződés, előszerződés vagy más hasonló jogi dokumentum aláírását követően, az első pénzösszeg foglaló vagy vételár címén történő átvétele után.
A közvetítés végrahajtottnak tekinthető abban az esetben is, ha az előszerződést vagy a szerződést megkötötték az eladóval és a vevő családtagjaival vagy olyan céggel amelyben a vevőnek van befolyása.

Közvetítői provízió és árlista

Az iroda jogosult közvetítői kárpótlásra – provízióra egészben a közvetített ügy végrehajtásának pillanatában (az Előszerződés vagy Szerződés aláírásával), amellyel a megbízó kötelezte magát a közvetített jogi ügy megkötésére. A díjat az iroda részére kell megfizetni egyidejűleg vagy közvetlenül a jogi ügy megkötését követően melyet az iroda közvetített.

A jogi ügy befejezettnek tekinthető mikor a megbízó és a harmadik személy megállapodtak a szerződés tárgyát és az árat illetően, azaz a szerződés, előszerződés megkötésének pillanatában, és/vagy az előleg letevésekor a közvetített jogi ügyhöz. Ilyen feltételek szerint közvetített ügynek tekinthető az is mikor a megbízó szerződést, előszerződést köt harmadik személlyel és/vagy leteszi neki akivel a közvetítő kapcsolatba hozta az előleget, olyan ingatlanért ami harmadik személy vagy családtagja tulajdonát képezi, mégha nincsenek is kifejezetten feltűntetve a Közvetítésől szóló szerződésben.

A közvetítői pótlékba beletartozik az EURO IMMOBIIEN d.o.o. iroda közvetítés során jelentkező minden költsége. Ez nem vonatkozik azoknak a munkáknak a költségeire mikor az iroda a megbízóval megállapodik más szolgáltatás nyújtásáról is a közvetítés tárgyát képező üggyel kapcsolatosan, de ami nem tartozik a közvetítés általános tevékenységei közé. A közvetítési provízió amelyben megállapodtak, tartalmazza a bírósági bejegyzési, előjegyzési és feljegyzési illetéket, közjegyzői jutalmakat az iratok aláírásainak hitelesítésekor, a tulajdonosi lap kijárásakor az illeték rendezését, a telekkönyvi terv másolatait, azonosításokat, a jelzálog átvitelét, és más iratokat a megkötött jogi üggyel kapcsolatosan. A közvetítői pótlék mértékét az ÁFÁ-val megnövelt összeggel a közvetítői szerződés határozza meg.

Az Euro Immobilien d.o.o. iroda árlistája:

ADÁSVÉTEL
A provízió a teljes adásvételi ár százalékában fizetendő meg
Legmagasabb teljes provízió 6%
Legalacsonyabb teljes provízió 6%
ELADÁS  
Provízió eladáskor történő közvetítés esetén (az eladó fizeti)
3% de nem kevesebb mint 6.000,00 KN
VASARLAS  
Provízió vásárláskor történő közvetítés esetén (vevő fizeti)
3% de nem kevesebb mint 6.000,00 KN
A províziót a vevő fizeti ha megállapodtak benne, vagy a közvetítő a vevő oldaláról írásos vagy szóbeli megbízást kapott ingatlan keresésére.
CSERE  
Ingatlan cseréjének alkalmával a províziót minden fél fizeti aki cserél, és az a cserével szerzett ingatlan értékének a százaléka 3%

ÁFA nem tartalmazza az árat
A megbízó és az iroda között a Közvetítésről szóló szerződés szerinti viszonyt melyet nem rendez a Működés általásnos feltételei sem a Közvetítésről szóló szerződés, az Ingatlanforgalom közvetítéséről szóló törvény és a Kötelező viszonyokról szóló törvény határozatai vonatkoznak. Az esetleges perek ügyében a krki tényleges illetékes bíróság jár el.

Would you like to sell your property ?

Contact us!

Newsletter

Igényt tart hírlevelünkre ?